Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αύξηση παραγωγικότητας ιδιωτικοποιήσεων μέσω καλύτερης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και της υλοποίησης νέων επενδύσεων

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek