Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αύξηση δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση μέσα στα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να συγκλίνουν με τον μέσο όρο δαπανών της ΕΕ με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Eurostat (Government expenditure by function – COFOG) η Ελλάδα το 2020 δαπανούσε το 4,5% του ΑΕΠ της για την εκπαίδευση, ενώ ο μο της ΕΕ το 5%.

Στην προσχολική εκπαίδευση, η Ελλάδα το 2020 δαπανούσε το 1,4% του ΑΕΠ της, ενώ ο μο της ΕΕ το 1,7%.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

elGreek