Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αρχή μόνο μίας φοράς (once only principle) για την παροχή δεδομένων πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού το e-MHTE θα διαλειτουργεί με το ΠΣ notifybusiness.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την αποτύπωση της προσφοράς του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και με τα συστήματα του ΓΕΜΗ, της ΑΑΔΕ, των εμπλεκόμενων επιμελητηρίων κ.ά. εφαρμόζοντας την πρακτική «μόνον άπαξ» (once only). Προβλέπεται επίσης η διαλειτουργικότητα με το σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων που θα εγγραφούν στο σύστημα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek