Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Απόδοση ενοποιημένου επιδόματος σε άτομα με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, σχεδιασμένο να δημιουργεί κίνητρα σε όσους εργάζονται

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek