Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αποφυγή κρατικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που έχουν αρνητικές εξωτερικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας (πχ. Αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek