Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αποτελεσματική διαχείριση των στόλων οχημάτων και η ανανέωσή του τομέα μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας δεδομένων των περιβαλλοντικών στόχων και των τεχνολογικών εξελίξεων

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek