Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Απαίτηση αξιολόγησης και ελέγχου του προϊσταμένου Ανεξάρτητων Αρχών που σε περίπτωση χαμηλής/ αρνητικής απόδοσης θα μπορούν να προχωρούν με απαλλαγή καθηκόντων προϊσταμένου σε περιπτώσεις ιδιαίτερα χαμηλής απόδοσης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 11 του ν. 4778 θεσπίζεται χορήγηση ειδικής αμοιβής, πλέον του βασικού μισθού και τυχόν άλλων επιδομάτων στους υπαλλήλους της
Α.Α.Δ.Ε., που συνδέεται με σχετική αξιολόγηση.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ενώ προβλέπεται σχετική αξιολόγηση, αφορά μόνο επιβράβευση και όχι αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις χαμηλής απόδοσης.

Πηγές

elGreek