Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιοποίηση τουρισμού ευεξίας (π.χ. ιαματικών πηγών της χώρας που είναι αναξιοποίητες η έχουν χαμηλή εκμετάλλευση (αντίστοιχα υπάρχουν περιθώρια στον αγροτουριμό, οικοτουρισμό, και τον αθλητικό τουρισμό κλπ.)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4875/202 τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 3498/2006 (Α΄230) που αφορά τις προδιαγραφές εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης και προβλέπεται ότι για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται σχετικός φάκελος στο Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) βάσει των αρμοδιοτήτων της. Με το άρθρο 47 τροποποιείται το άρθρο 17 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) που αφορά το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας των Μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας και κέντρων αναζωογόνησης με στόχο την επικαιροποίησή του.

Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, έχει εκδώσει την Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 164/7-04-2022 για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 3 «Πράσινος αγροτουρισμός» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164846), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek