Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιολόγηση υπαλλήλων από τον προϊστάμενο κάθε θέσης, με βάση των κριτηρίων της δημόσιας υπηρεσίας όπου εργάζονται, μέσω της θέσπισης Βασικών Δεικτών Απόδοσης (ΒΔΑ) κάθε υπηρεσίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Από τον Φεβρουάριο του 2022 με το άρθρο 4 του νόμου 4892 προβλέπεται επιβράβευση παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. βάσει ποσοτικών στόχων και μεθοδολογίας που θα προβλεφθεί με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) και θα περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.

Με το άρθρο 11 του ν. 4778 θεσπίζεται χορήγηση ειδικής αμοιβής, πλέον του βασικού μισθού και τυχόν άλλων επιδομάτων στους υπαλλήλους της
Α.Α.Δ.Ε., που συνδέεται με σχετική αξιολόγηση.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ενώ η αξιολόγηση και κριτήρια ΒΔΑ έχουν θεσπιστεί σε ορισμένες δημόσιες αρχές, αυτές είναι περιορισμένες και δεν εκτείνονται στο μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας διοίκησης.

Πηγές

elGreek