Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιολόγηση προσφορών και δημοπράτησης των έργων στη βάση του κόστους αλλά και κριτηρίων όπως ο χρόνος ολοκλήρωσης και η διάρκεια εγγυημένης συντήρησης. Εφαρμογή υποδείγματος των «πρότυπων προτάσεων» unsolicited proposals από τον ιδιωτικό τομέα και τις πρωτοβουλίες που θα αναλαμβάνει στο σχεδιασμό και τρόπο χρηματοδότησης έργων υποδομής με διακριτά καινοτομικά χαρακτηριστικά

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4903/2022 θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων καινοτομίας, πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, σχετικά μεγάλα έργα υποδομών τα οποία, υπερβαίνουν των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας, προάγουν περιψερειακή ανάπτυξη, συμβάλλουν εθνική οικονομία και πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων έργων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Στο πλαίσιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου ρυθμίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο μίας πρότασης καινοτομίας (ελάχιστο ωρίμανσης), τα κίνητρα για υποβολή προτάσεων καινοτομίας, καθώς και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στην τήρηση των αρχών διαφάνειας και μεταχείρισης των διαγωνιζσμένων, κατά στάδιο δημοπράτησης έργων, που έχουν προταθεί Πλαίσιο υποβολής πρότασης καινοτομίας.

Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζει το υπόδειγμα πρότυπων προτάσεων και τις προϋποθέσεις αξιολόγησης τους.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek