Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιολόγηση δυνατότητας υλοποίησης υδατοδρομίων και υπηρεσιών υδροπλάνων στις αερομεταφορές

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 αναφέρει στη σελίδα 222 ότι η ανάπτυξη υδατοδρομίων και η βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη δικτύου μεταφορών με υδροπλάνα στη χώρα είναι μία από τις τέσσερις κυριότερες ανάγκες του συστήματος αερομεταφορών της χώρας, καθώς και ότι έχουν αδειοδοτηθεί αρκετά υδατοδρόμια, ενώ ο συνολικός τους αριθμός αναμένεται να ανέλθει στα πενήντα (50) περίπου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek