Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιοκρατική ανάδειξη και στήριξη των μονάδων ερευνητικής και εκπαιδευτικής αριστείας στο εσωτερικό πανεπιστημίων με αξιοκρατικές διαδικασίες από διεθνείς επιτροπές αξιολόγησης.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 275 του νόμου 4957 θεσμοθετήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (EΘΑΑΕ).

Παράλληλα στη σελίδα 636 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπεται η ανάθεση συμβάσεων για 70 συνεργατικά ερευνητικά έργα μεταξύ πανεπιστημίων και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Συστάδες Έρευνας και Αριστείας” (Clusters of Research and Excellence) με ορίζοντα υλοποίηση το 2023.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek