Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αντιμετώπιση ενεργειακής ένδειας μέσω ενισχυμένης επιδότησης έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας νοικοκυριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Διασφάλιση ικανοποιητικού ρυθμού είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρισμού, με συνδυασμό στοχευμένων μέτρων ενεργειακής ένδειας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4843/2021 προβλέπεται η συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και τελικής χρήσης της ενέργειας, με απώτερο στόχο να ωφεληθεί το περιβάλλον και να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, να προστατευθεί ακολούθως η δημόσια υγεία και να διασφαλισθεί η ενεργειακή ασφάλεια με τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια, να περικοπεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, να αμβλυνθεί η ενεργειακή ένδεια και να επέλθει αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων και περισσότερων θέσεων εργασίας και της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος αυξημένης οικονομικής
δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης των πολιτών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς έχει δημιουργηθεί στο θεσμικό πλαίσιο και αναμένονται στοιχεία επιτυχίας του.

Πηγές

elGreek