Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργείας ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας και ενισχυτικής εκπαίδευσης για ολοκληρωμένη παρέμβαση.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek