Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναμόρφωση και ενίσχυση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας με κεντρική δημόσια χρηματοδότηση με στόχο την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ερευνητικών οργανισμών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) έχει πραγματοποιήσει πρόσκληση στις 10/5/2021 στον ΑΞΟΝΑ Α: “Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα” και στις 30/7/2021 στον ΑΞΟΝΑ Β: “Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας” και έχει προχωρήσει σε μια σειρά αποφάσεων ένταξης.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek