Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανακατανομή αμοιβών δημόσιων υπαλλήλων αξιοποιώντας εκτεταμένες αποχωρήσεις λόγω προγραμματισμένων συνταξιοδοτήσεων. Ουδέτερες αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο στην κατεύθυνση μίας περισσότερο αποσυμπιεσμένης κλίμακας η οποία θα συνδέεται με περιγράμματα θέσεων και θα αμείβει καλύτερα το εξειδικευμένο προσωπικό με δεξιότητες.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025η μισθολογική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2021 ήταν 10,8% , το 2022 εκτιμόταν στο 10,2% και το 2023 εκτιμόταν 9,7%.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως βρίσκεται υπό εφαρμογή, καθώς έχει σχεδιαστεί μείωση της μισθολογικής δαπάνης ως % του ΑΕΠ, η οποία δείχνει μία ανακατανομή των αμοιβών δημοσίων υπαλλήλων, ωστόσο, δεν έχουν εφαρμοσθεί άλλα στοχευμένα μέτρα εξορθολογισμού της δαπάνης.

elGreek