Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναθεώρηση νομικού πλαισίου σχετικά με την ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων, ενθαρρύνοντας ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα και Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4903/2022 θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων καινοτομίας, πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, σχετικά μεγάλα έργα υποδομών τα οποία, υπερβαίνουν των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας, προάγουν περιψερειακή ανάπτυξη, συμβάλλουν εθνική οικονομία και πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων έργων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Στο πλαίσιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου ρυθμίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο μίας πρότασης καινοτομίας (ελάχιστο ωρίμανσης), τα κίνητρα για υποβολή προτάσεων καινοτομίας, καθώς και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στην τήρηση των αρχών διαφάνειας και μεταχείρισης των διαγωνιζσμένων, κατά στάδιο δημοπράτησης έργων, που έχουν προταθεί Πλαίσιο υποβολής πρότασης καινοτομίας.

Το θεσμικό πλαίσιο εναθαρρύνει την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με ΣΔΙΤ, ωστόσο δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις συστάσεις της πρότασης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek