Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναδιοργάνωση αρχικής εκπαίδευσης, συνεχόμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών και δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 48765/2022, στο Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ αναφέρονται ως δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που:
α.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα,
α.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek