Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναδιάρθρωση σχολικού προγράμματος σπουδών έτσι ώστε να περιλαμβάνει κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες (computational thinking) για το σύνολο 6 ετών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συστηματική εκπαίδευση υπολογιστικής σκέψης ή computational thinking από μικρή ηλικία και αξιολόγηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο που θα αποδεικνύεται από τους μαθητές επιλύνοντας προβλήματα με την χρήση της πληροφορικής

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα ΤΠΕ και Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο, το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο είναι να έχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες να έχουν αυξημένες ευκαιρίες και δυνατότητες ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές και υπολογιστικές ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, στάσεις και αξίες), που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν επαρκώς υπολογιστικά συστήματα, ψηφιακές συσκευές και το διαδίκτυο, ώστε να συλλέγουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, να δημιουργούν προγράμματα και να επιλύουν προβλήματα με υπολογιστικό τρόπο εντός και εκτός σχολείου και, τέλος, να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία και τον πολιτισμό, καθώς και να επιδεικνύουν συμπεριφορές ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek