Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναγνώριση αναγκαιότητας ολοκλήρωσης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για όλη την επικράτεια από κεντρική διοίκηση και ενίσχυση διαδικασίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 245 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για περίπου 800 Δημοτικές Ενότητες με την κάλυψη του 80% από τις συνολικά 1.135 Δημοτικές Ενότητες της χώρας μέχρι το 2025. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έχει αναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek