Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκόντων και διδασκόμενων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιεί συστηματικά επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτητων.

Παράλληλα στη σελίδα 637 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπεται η εγκατάσταση τουλάχιστον 36.000 διαδραστικών συστημάτων εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων λευκών πινάκων, φορητών υπολογιστών, διαδραστικών προβολέων και εσωτερικών καλωδίων) για αίθουσες δημοτικών και δευτεροβάθμιων σχολείων με ορίζοντα υλοποίηση το 2024.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek