Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναβάθμιση των εξαγωγικών λιμανιών. Επενδύσεις στα εξαγωγικά λιμάνια της χώρας και αναβάθμιση των οκτώ μεγάλων εξαγωγικών λιμανιών. Εφαρμογή συστήματος ιδιωτικοποιήσεων, είσοδο στρατηγικών επενδυτών στα εξαγωγικά λιμάνια (περιλαμβάνοντας και τα χερσαία σύνορα της χώρας) και παράλληλη αξιοποίηση νέων κεφαλαίων επενδυτών για την ανανέωση των υποδομών στα λιμάνια (μηχανικό εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα για ταχύτερο έλεγχο και έγκριση φορτίων).

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με το ΠΔ 19 τον Ιανουάριο του 2023 εγκρίθηκε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα Πειραιά, με τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων της ζώνης λιμένα, των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, των επιτρεπόμενων προσχώσεων και των γενικών χαρακτηριστικών των προγραμματιζόμενων έργων καθώς και της κυκλοφοριακής οργάνωσης του λιμένα, όπως οι ρυθμίσεις αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα του παρόντος και απεικονίζονται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 5.000 που συνοδεύει την 97/21.7.2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το διάταγμα αυτό.

Ακόμη, σύμφωνα με την Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων του ΤΑΙΠΕΔ ο Λιμένας Πατρών έχει ενταχθεί στο κεντρικό δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όπως αυτό έχει καθοριστεί για την περίοδο 2014-2050 στην Απόφαση 661/2010/ΕΕ (Οδηγίες για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ) και στο COM (2011) 650/19-10-2011 Σχέδιο Κανονισμού αναφορικά με τις Οδηγίες για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek