Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναβάθμιση λιμανιών και των υπηρεσιών που προσφέρουν και στοχευμένη προώθηση

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 28 του ν. 4875/2021 αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το χρόνιο ζήτημα της άστοχης χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου στον κόλπο Δερματά ενόψει των ειδικών συνθηκών και μορφολογικών παραγόντων (όπως ισχυροί άνεμοι, κυματισμός πέραν του ανεκτού για μαρίνα) που καθιστούν τη συγκεκριμένη χωροθέτηση αδόκιμη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα ως προς τις χρήσεις της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ηρακλείου. Η κοινώς ομολογούμενη απουσία οποιασδήποτε προοπτικής ουσιαστικής αξιοποίησης της χωροθετημένης ζώνης, αποτελεί και παραδοχή του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος έχει αιτηθεί την αποχωροθέτηση της μαρίνας, την αποδέσμευση της περιοχής και την επαναχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα σε σημείο πιο προστατευμένο (και με βάσιμη προοπτική) πλησίον του Παγκρήτιου Σταδίου.

Ακόμη, με τον ν. 4838 του 2021 αντιμετωπίζονται προβλήματα στην υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων που επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ολοκλήρωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων στον λιμένα του Πειραιά. Στόχοι των νέων ρυθμίσεων είναι η υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στον λιμένα Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 293.783.800 ευρώ (€) και η υλοποίηση των προβλεπόμενων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, επενδύσεων στον λιμένα του Πειραιά, οι οποίες θα αναδείξουν και θα ενισχύσουν την τεράστια σημασία του εν λόγω λιμένα για τον τουρισμό, τη ναυτιλία και την τοπική και εθνική οικονομία.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένης, καθώς ορισμένες ενέργειες αναβάθμισης για συγκεκριμένα λιμάνια έχουν δρομολογηθεί.

Πηγές

elGreek