Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναβάθμιση αεροπορικών μεταφορών με την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην εταιρία Fraport Greece. Κατασκευή νέων τερματικών σταθμών και ανανέωση της εσωτερικής και εξωτερικής όψης κτηριακών εγκαταστάσεων και για τα περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν παραμείνει υπό διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κω έχουν σχεδιαστεί έργα αναβάθμισης Στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης και λειτουργίας των 14 αεροδρομίων, η Fraport Greece υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τον εκμοντερνισμό και ανάπτυξη τους. Το πλάνο της εταιρείας περιελάβανε άμεσες αλλά και σε βάθος χρόνου εργασίες και έργα ανάπτυξης των υποδομών στα αεροδρόμια, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του αριθμού των επιβατών, αλλά και στη βελτίωση της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας. Η επένδυση της Fraport Greece ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017, παράλληλα με την έναρξη της παραχώρησης για τη διαχείριση και ανάπτυξη έντεκα αεροδρομίων σε νησιά και τρία στην ηπειρωτική Ελλάδα και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς οι σχετικές εργασίες αναβάθμισης έχουν βάθος χρόνου για την πλήρη υλοποίηση.

elGreek