Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών μεγάλης χωρητικότητας που προσελκύουν μεγαλύτερες και περισσότερες διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4875/2021 τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) περί των προϋποθέσεων για τη λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενώ προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, και η συνένωση ήδη υφιστάμενων κτιρίων εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος. Με τη διάταξη αυτή αναμορφώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργικής ενοποίησης, και συνένωσης ήδη υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με πάσης φύσεως βοηθητικούς χώρους, ενώ επεκτείνεται η σχετική δυνατότητα και σε όμορα γήπεδα.

Με το άρθρο 35 τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), περί των προϋποθέσεων λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ώστε οι φορείς διαχείρισης των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων να διατηρούν και να συντηρούν τους αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις, που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα, και όχι σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε η διάταξη να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Με το άρθρο 36 παρέχονται κίνητρα δημιουργίας νέων σύνθετων καταλυμάτων, εφόσον πρόκειται για τουριστικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek