Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων των κλάδων του πολιτισμού με αυτούς της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων. Εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών μέσων με πλατφόρμες αλληλεπίδρασης, ψηφιακές προβολές, ψηφιακές εκθέσεις βιβλίων και εικαστικών, υπηρεσίες δανεισμού ηλεκτρονικών βιβλίων, εφαρμογές πλοήγησης πολιτιστικών χώρων και γενικότερα με την ψηφοποίηση υπηρεσιών. Εναρμόνιση κέντρων τέχνης με την νέα ψηφιακή εποχή (ως εργαστήρια πειραματισμού και πολιτιστικής οικονομίας). Ανάπτυξη σύγχρονου δικτύου τηλεπικοινωνιών για την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών (Π.χ. ηλεκτρονικό εισιτήριο, διαδραστικές πλατφόρμες, εφαρμογές πλοήγησης και ξενάγησης )

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Η προετοιμασία της πρότασης Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μουσείων του ΕΚΠΑ», εντάσσεται στη συνολική πρωτοβουλία για την καινοτομία και το ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού πολιτισμικού αποθέματος και των μουσείων τα οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν θεματοφύλακες των συλλογών και αποθεμάτων. Αν και η ψηφιοποίηση είναι κατά μείζονα λόγο συνδεδεμένη με την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων και την online προβολή τους η προτεινόμενη δράση αντιμετωπίζει το πρόβλημα συνολικότερα σε ένα πλαίσιο συνολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των 22 μουσείων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ξεκινώντας από την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων και την ψηφιακή αποθετηρίασή τους, η πράξη αντιμετωπίζει συνολικά το ψηφιακό πλέον κεφάλαιο των μουσείων σε ένα νέο ψηφιακό μοντέλο το οποίο μετασχηματίζει τα μουσεία συνολικά με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών από αυτά και τη ανάπτυξη περαιτέρω στρατηγικών για το ψηφιακό τους πλέον μέλλον.

Η πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στη κατεύθυνση της ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης των μουσείων και συλλογών του ΕΚΠΑ προτείνοντας ένα πλήρες σύνολο καινοτομικών εφαρμογών για τα μουσεία του ΕΚΠΑ που περιλαμβάνει ψηφιακό αποθετήριο, ψηφιακή έκθεση και χρονολόγιο, εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, εφαρμογή ξεναγού σε κινητές συσκευές καθώς και εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εφαρμογές. Η πράξη έχει δομηθεί σε 3 υποέργα, με πλήρη συνάφεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους.

Με τις διατάξεις του ν. 4761/2020 συστήνεται υπηρεσιακή µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (Ο.Δ.Α.Π.). Ανάμεσα στους στόχους του ΟΔΑΠ είναι η διάθεση των οικονομικών πόρων για την υποστήριξη πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων και των υπηρεσιών και φορέων που έχουν ως αρμοδιότητα την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη στήριξη συνεργειών μεταξύ των άνω υπηρεσιών και των φορέων της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς έχουν ενεργοποιηθεί ή βρίσκονται υπό υλοποίηση ορισμένα μόνο έργα ψηφιοποίησης και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.

elGreek