Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάπτυξη συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υγείας με συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές, διαχείρισης ή μίσθωσης εξοπλισμού ή εκχώρησης

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek