Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάπτυξη περιφερειακών λιμένων από νέους στρατηγικούς επενδυτές

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 28 του ν. 4875/2021 αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το χρόνιο ζήτημα της άστοχης χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου στον κόλπο Δερματά ενόψει των ειδικών συνθηκών και μορφολογικών παραγόντων (όπως ισχυροί άνεμοι, κυματισμός πέραν του ανεκτού για μαρίνα) που καθιστούν τη συγκεκριμένη χωροθέτηση αδόκιμη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα ως προς τις χρήσεις της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ηρακλείου. Η κοινώς ομολογούμενη απουσία οποιασδήποτε προοπτικής ουσιαστικής αξιοποίησης της χωροθετημένης ζώνης, αποτελεί και παραδοχή του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος έχει αιτηθεί την αποχωροθέτηση της μαρίνας, την αποδέσμευση της περιοχής και την επαναχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα σε σημείο πιο προστατευμένο (και με βάσιμη προοπτική) πλησίον του Παγκρήτιου Σταδίου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένης, καθώς ορισμένες περιφερειακά λιμάνια μπορεί να αναβαθμίζονται, ωστόσο όχι σε όλη την επικράτεια και όχι από νέους στρατηγικούς επενδυτές.

Πηγές

elGreek