Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάπτυξη και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής για ένα εθνικό σήμα (brand)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek