Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς (EMR – Electronic Medical Records)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 19 του ν. 4931/2022 προβλέπονται η παροχή διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και η δημιουργία Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικού (Patient Summary)
πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς το Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικό (Patient Summary) είναι ένα μέρος από το EMR.

Πηγές

elGreek