Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάπτυξη διασυνδεδεμένου και ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα διασφαλίζει ισότιμη και καθολική κάλυψη και θα στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη ασθένειας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4931 του 2022 και πιο συγκεκριμένα με το Μέρος Γ’ γίνεται αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εισάγεται εισαγωγή ο θεσμός του προσωπικού ιατρού για κάθε πολίτη.

Ωστόσο, οι νομοθετημένες διατάξεις δεν συνιστούν ένα διασυνδεδεμένο και ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek