Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάθεση σε ειδική ομάδα εργασίας (πχ. Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Μεταφοράς Τεχνολογίας) μιας πιο λεπτομερούς μελέτης για την έρευνα στην Ελλάδα που θα προτείνει σειρά από θεσμικές αλλαγές

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek