Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Έργα για την εξασφάλιση επάρκειας ύδρευσης

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό προβλέπει την υλοποίηση μιας σειράς έργων που διασφαλίζουν την επάρκεια ύδρευσης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek