Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4843/2021 Για το Μέρος ΣΤ’, οι ρυθμίσεις είναι προσαρμοσμένες στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα κράτη μέλη για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, καθώς και στις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ρυθμίζονται ζητήματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και των σχετικών διοικητικών κυρώσεων που προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ακόμη, με τις διατάξεις του ν. 4964/2022 απλοποιούνται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων, αποσαφηνίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου «Natura 2000» και ρυθμίζονται ζητήματα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, καθώς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και του Πράσινου Ταμείου για την ενίσχυση του ρόλου τους στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, το παρών ρυθμιστικό πλαίσιο, αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν επικεντρώνεται στον έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek