Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Έλεγχος και διαχρονική μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ όπως και της σχετικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ύψος συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019 ήταν 13,2% και το 2020 ήταν 14,5%.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 (σελ. 97) η χρηματοδότηση συνταξιοδοτικής δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2021 έφτασε το 16,4%, ενώ το 2022 εκτιμάται στο 14,4% και το 2023 προβλέπεται στο 14,2% του ΑΕΠ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη μέχρι νέα στοιχεία να επιβεβαιώσουν την μείωση στο σύνολο των μετρήσεων.

elGreek