Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Άμεση ελάφρυνση του βάρους στην μισθωτή εργασία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Από το 2021 η κυβέρνηση υιοθέτησε ορισμένα μέτρα με στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των εργαζομένων όπως: α) η μείωση 3 ποσοστιαίων μονάδων στις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτής εργασίας και β) αναστολή εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από ιδιωτική δραστηριότητα.

Η μείωση των εισφορών δεν είχε μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο μέτρο τον Ιούνιο του 2020 και στη συνέχεια επεκτάθηκε με τροπολογία τον Αύγουστο του 2021, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Από τον Ιανουάριο του 2023 συζητείται η μονιμοποίηση και ίσως η επέκταση του μέτρου. Μάλιστα, οι προτάσεις του Διοικητή της ΤτΕ συστήνουν να εξεταστεί μία μεγαλύτερη ελάφρυνση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία, σε σύγκριση με τη μη μισθωτή.

Από τον Ιανουάριο του 2023 με την εγκύκλιο ΕΦΚΑ Εγκ. 1/2023 (Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4997/2022») προκύπτει μείωση εισφορών 3%-3,4% των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στους απασχολούμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.).

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, λόγω της σταδιακής και προσωρινής ισχύος των σχετικών διατάξεων και της μερικής μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για συγκεκριμένους κλάδους εργασίας.

elGreek