Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Άμεση έναρξη των συστημάτων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για κάποια εμβληματικά έργα που προβλέπει ο νέος εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έργα του τύπου μεικτά σχήματα ΣΔΙΤ για το περιβάλλον και τα Απορρίμματα είναι τα εξής:

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δυτική Μακεδονία.
Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου Ήπειρος.
Mονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών Κεντρική Μακεδονία.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πελοπόννησος.
Mονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας Δυτική Ελλάδα.
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρική Μακεδονία.
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου Νότιο Αιγαίο.
Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Κεντρικού Τομέα Αττικής Αττική.
Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Πειραιά Αττική.
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας Νότιο Αιγαίο.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek